Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östra Göinge kn, GLIMÅKRA 38:1 GLIMÅKRA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Byggd 1837-38 av byggmästare Olof Borgström, Sölvesborg, efter ritningar från 1835. Äldre murverk återstår i tornets nedervåning.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia i öster. Torn i väster med huvudingång. Ingång även mitt på sydfasaden samt separat ingång till sakristian.

Uppförd av gråsten med tegel i omfattningar. Putsad och vitkalkad. Tegeltak, på torn och sakristia kopparplåt.

EXTERIÖR - Byggd efter 1835 års ritningar. Vid uppförandet av kyrkan frångick man till största delen den troligen av A Nyström utförda ritningen och följde istället den egna till ÖIÄ insända ritningen. Norra ingången senare ersatt av fönster och tornets balustrad avlägsnad.

INTERIÖR - Delvis förändrad i och med 1900-talets renoveringar.

Altarpredikstolen är ursprunglig men tillbyggd och något förändrad vid renoveringen 1900. Predikstolen stod tidigare mot en målad fond omgiven av två joniska pilastrar med oljelampor och en båge krönt med ett kors.

På den till ÖIÄ insända ritningen har en altarpredikstol markerats. Nyströms ritning visar däremot en konventionell predikstol placerad i söder och en altarprydnad i form av ett kors inom bågställning.

Dekormålningen i korväggens gavelfält är utförd av K Brink 1900. Altarringen tillkom samma år. Glasmålningarna i korfönstren av Anders Nilsson härrör från 1919. Bänkinredningen samt läktaren är delvis ursprungliga. Församlingens ritning till ÖIÄ 1835 anger 4 bänkrader med två samla sidokvarter. Orgel från 1871.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 1, Skåne och Blekinge. 1989.