Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ängelholm kn, STARBY 34:1 STARBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860

Den medeltida kyrkans torn ombyggdes efter ritningar av Axel Almfeldt 1815. Tornet samt delar av långhusets murar kom att stå kvar, då kyrkan senare utvidgades åt öster efter ritning från ÖIÄ 1848. Ombyggnaden slutförd 1857.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med absidial, utbyggd sakristia i öster och torn med huvudingång i väster. Separat ingång till sakristian.

Uppförd av gråsten, putsad och vitkalkad. Koppartak.

EXTERIÖR - Byggd efter 1815 och 1848 års ritningar. Avviker från dessa endast genom att omfattningen kring tornportalen ej utfördes. Nya ytterdörrar har senare tillkommit och tornur insatts i lanterninen.

INTERIÖR - Det kryssvälvda kyrkorummet präglas främst av 1911 års renovering och den då tillkomna rika dekormålningen på väggar och valv. Altartavlan, "Kristus i Getsemane", är utförd av Alexander Malmqvist. Predikstolen från 1681 är likaså övertagen från gamla kyrkan. Läktaren och orgelfasaden är tillkomna vid 1800-talets mitt. Den öppna bänkinredningen tillkom 1911.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 1, Skåne och Blekinge. 1989.