Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, NY STOM 1:2 NY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - NY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1121, 1900: 1532, 1995: 852

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett synligt läge långt ute på en udde i Nysockensjön nordväst om Arvika i västra Värmland. Den nuvarande stenkyrkan från 1880-talet föregicks av en medeltida träkyrka.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida träkyrka, vilken på grundval av en bevarad madonnaskulptur, åtminstone torde ha funnits under 1300-talet. I medeltida handlingar nämns kyrkan dock först på 1400-talet. Kyrkobyggnaden har beskrivits av Djurklou och Hammarin. Enligt uppgifter från dessa förlängdes den vid 1600-talets mitt och blev år 1756 utvidgad till korskyrka. År 1814 skall den ha reparerats. Kyrkan hade torn med öppen lanternin och "bägarlik" huv. Kyrkorummet var invändigt vitlimmat (1879) och saknade målningar. Den var i bruk till 1889 då den revs.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande kyrkan uppfördes åren 1887-89 med Agi Lindegren som arkitekt. Byggnaden uppfördes av tegel med ett rektangulärt långhus, ett smalare polygonalt kor och västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriör i nygotik med blottade tegelmurar och spetsbågiga muröppningar. Västtornet kröns av gavlar med korsblinderingar och en hög tornspira täckt med kopparplåt. Långhusets sadeltak har huvudsakligen skiffertäckning. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Interiört är tegelväggarna putsade. Innertaket utgörs av ett spetsbågigt trävalv, medan koret och absiden har putsade tegelvalv. Kyrkorummets golv är huvudsakligen belagda med trä. I väster finns en läktare med orgel.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001; rev. 2003.