Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sandviken kn, ÖVERBYN 4:30 HÖGBO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Det angivna byggåret för Högbo kyrka är 1777 trots att byggnaden till vissa delar utgörs av ett äldre, flyttat kapell. Kyrkan uppfördes som nuvarande långhus och kor med sakristian förlagd till korets norra vägg. Kyrksalen hade platt innertak och två slutna bänkkvarter men saknade läktare. Fasaderna var rödfärgade. När klockstapeln tjänat ut vid början av 1820-talet påbyg¬gdes kyrkan med ett torn. Därefter dröjde det till mitten av 1850-talet innan nästa stora för¬ändring. Vid denna tidpunkt fick kyrksalen sitt nuvarande tunnvalv och läktare. Ett tjugotal år senare målades fasaderna vita, vilken sedan dess varit kyrkans färg. Åren 1914-15 innebar nya förändringar av kyrkobyggnaden av vilka det nuvarande torntaket är kvar. Den sista genom¬gripande renoveringen gjordes 1949. Då tillkom dagens bänkinredning, altartavla, predikstol och textilskåp. På var sida av tornet tillbyggdes också ett rum för brudkammare respektive materialbod. Den nuvarande orgeln inköptes 1970.