Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljusdal kn, PRÄSTGÅRDEN 4:1 LJUSDALS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Under 1100- eller 1200-talet uppfördes sannolikt Ljusdals första kyrka, en stenbyggnad av romansk modell med långhus och smalare samt lägre kor. En muntlig tradition gör gällande att det även funnits en kyrka i byn Nyåker, öster om Ljusdal, före reformationen, men när denna kan ha uppförts är ej känt. Under senmedeltiden förlängdes kyrkobyggnaden i Vi till en rektangulär salskyrka och försågs med två valv samt två utbyggnader på södra sidan. År 1753 eldhärjades kyrkobyggnadens tak varvid stenvalven skadades, medan byggnaden i övrigt klarade sig. Då den brandskadade kyrkan redan tidigare ansetts för liten, uppfördes nu den nuvarande kyrkobyggnaden under ledning av byggmästare Anders Romberg från Leksand. Den tidigare kyrkobyggnadens södra och västra långhusvägg utnyttjades i den nya byggnaden som utökades mot norr och öster till en salskyrka med tre stjärnvalv, samt försågs med en sakristia mot norr.