Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hofors kn, HOFORS 11:55 HOFORS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Hofors kyrka ligger i en gammal bergsmansbygd. Entréfasaden riktar sig symbollikst mot järnverket.

Kyrkan är till planen rektangulär med ett utskjutande, något avsmalnande kor. Den röda tegelbyggnaden får en speciell karaktär genom det långt neddragna, kopparklädda sadeltaket. Entréfasaden är i det närmaste triangulär och genombruten av vertikala fönsteröppningar. I fasadens mittparti reser sig det höga klocktornet, med vapenhuset i bottenvåningen.

Kyrkorummet består av en stor sal. Synliga betongelement bär upp taket, som är invändigt klätt med träpanel. De röda tegelväggarna är odekorerade, och golvmaterialet är kalksten och parkett. Koret får sitt ljus från vertikala fönsteröppningar i dess sidoväggar. Fasta träbänkar är placerade i två rader.

Altarkorset i silver är komponerat av arkitekten.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.