Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bollnäs kn, SEGERSTA PRÄSTBORD 2:1 SEGERSTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Segersta fick sin första stenkyrka i början av 1200-talet, byggd på samma plats som den nuvarande. Som i så många andra fall var det en liten kyrka som med tiden utvidgades och försågs med valv och målningar. När den tilltagande befolkningen under 1700-talet inte längre rymdes i den medeltida kyrkan började diskussionerna om en ny- eller ombyggnad ta form. Frågan tog dock lång tid att lösa och först 1804 togs det slutgiltiga beskedet. Ritningarna till Segerstas nya kyrka upprättades av den då unge, framstående och senare mycket produktive arkitekten Fredrik Blom i Stockholm. Kyrkobygget behövde inte ta hänsyn till äldre murrester utan uppfördes i sin helhet efter sin tids återhållsamma och strama nyantika stil. Kyrkorummet blev öppet och ljust, målat i ljusa kulörer och helt utan störande dekorationer. På grund av ekonomiska begränsningar tillkom först senare läktaren i väster, orgeln och en ny predikstol. Dessa gavs dock en form som gick helt i linje med kyrkorummets enkla klassicism. Utan att förändras annat än i färgsättning och vissa mindre tillägg har kyrkan behållit sitt ursprungliga utseende genom tre större renoveringar. En sent tillkommen kororgel är kyrkorummets mest framträdande moderna inslag.