Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bollnäs kn, RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10 RENGSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Rengsjö kyrka byggdes 1795 på den plats den står idag. Det finns sparsamma uppgifter om en medeltida kyrka i Rengsjö på samma plats som kyrkogården. Kyrkan var murad och bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster. Vapenhuset var uppfört mitt på långhusets västra fasad och sakristian i anslutning till korets nordvägg. När befolkningen och antalet kyrkobesökare ökade blev medeltidskyrkan för liten. Efter ett försök med utbyggnad av läktarna beslutades att i stället bygga en ny kyrka.

Den gamla kyrkan revs och stenmaterialet återanvändes till byggandet av den nya kyrkan. Originalritningen är från 1793 och signerad av Överintendentsämbetet. Ritningarna har dock sannolikt upprättats av länsbyggmästare J. C. Loëll i Gävle. År 1795 stod den nya kyrkobyggnaden klar, placerad ett stycke nordväst om den gamla.