Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säter kn, ENBACKA 18:2 GUSTAFS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kring Dalälvens dalgång tillkom redan under medeltid en rad större byar. Kommunikations-leder, bördig mark, vattenkraft och inte minst förekomsten av malm främjade länge samhälls-utvecklingen i området. Gustafs kyrkas historia präglas, liksom många andra kyrkor kring Dal-älven, av dessa förhållanden.

Nuvarande kyrkas föregångare var Enbacka kapell som låg norr om nuvarande kyrka, närmare älven. Kapellet uppfördes troligen 1633 men redan efter drygt ett sekel var byggnaden dels otillräcklig och dels i så pass dåligt skick att frågan om en ny kyrkobyggnad aktualiserades.

Mark för det nya projektet erhölls i Enbacka där man beslöt att uppföra en större kyrka av sten. I juni 1765 lades den första grundstenen till Gustafs kyrka och arbeten pågick till 1768. Som arkitekt och byggmästare engagerades Pehr Schultzberg från Västerås.

För mer historik se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.