Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gnosjö kn, ÅSENHÖGA PRÄSTGÅRD 1:2 ÅSENHÖGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1856-57 och ligger på en vidsträckt, flack kyrkogård nära den plats där föregångaren låg, en träkyrka från 1729. Byggmästare var Peter Pettersson, Tåå, samt i ett skede även byggmästare Sköldberg, vilka följde en ritning från 1852 av Johan Fredrik Åbom, ÖIÄ. Kyrkan invigdes 1861 av biskop Henrik Gustav Hultman. Tidstypiska inslag av nygotisk dekor i den f ö nyklassicistisk exteriören, som är välbevarad. Interiören har förändrats bl a genom målning i korvalvet och för kyrkotypen främmande färgsättning. Dock är altarkorset bevarat på ursprunglig plats framför korets mittfönster.

PLAN OCH MATERIAL - Planen följer 1852 års ritning med rektangulärt kyrkorum, femsidigt kor i öster, torn i väster och sakristia i norr. Entréer i väster och mitt på långsidorna. Byggd i sten, spritputsad med slätputsade omfattningar, avfärgad i vitt, gråputsad cementsockel. Kopparplåt på tak och lanternin.

EXTERIÖR - Följer 1852 års ritning, med smärre avvikelser. Långhuskyrka med gavlar över långsidornas entréer, som liksom västportalen inramas av profilerade bågar med lunettfönster upptill. Kraftigt torn med ljudöppningar som parställda bågar, tornur däröver. Hög lanternin, ursprungligen klädd med zinkplåt, nu kopparplåt, krönt av huv och kors. Takfris målad i rött och vitt. Sakristian, som byggdes femsidig, i stället för kvadratisk som på ritningen, har senare utvidgats till kvadratisk form. Runda fönster i västgaveln.

INTERIÖR - Koret belyst av tre fönster med tonat antikglas, Ursprunglig färgsättning: väggar och valv gråvita, gråviolett taklist, träinventarier gråvita, orgel bengul. Nuvarande färgsättning: väggar vita, valv ljusblått, kraftigt mörkblå taklist, korets väggar mörkblå med vita pilastrar med grisaillefält upptill, gördelbågen blå med gyllene stjärnor, mot långhuset texten "Ära vare Gud i höjden". Tidigare fanns en strålsol över altaret, nu placerad över sydingången. I absidvalvet målning från 1937 av Torsten Hjelm, "Kristus i majestät". Ursprungligt altarkors med törnekrans och svepduk, tillverkat 1858 av snickare Sjöbring. Altarring med balusterdockor. Nummertavlor krönta av lyror. Rund predikstol med rikt utsirat ljudtak, överflyttat från äldre predikstol, målad i grått med inslag av rosa, blått och guld. Fyra slutna bänkkvarter målade i rödbrunt och blågrått. Slät läktarbröstning med förgyllda emblem, konvext mittparti. Orgeln byggd 1903 av J Magnusson, Göteborg, med fasad efter ritning av G Lindgren, målad i grått med guldlister. Under läktaren höga skåp i rödbrunt med lister i blått och guld.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993