Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gislaved kn, REFTELE 7:1 REFTELE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den medeltida, många gånger om- och tillbyggda kyrkan revs 1837. Försäljningen av den gamla kyrkans blytak finansierade delvis bygget av den nya kyrkan, som uppfördes 1837-38 under ledning av byggmästare Wennberg på en ny tomt öster om den gamla kyrkplatsen. Grundläggningen påbörjades 1835 och invigningen förrättades 1839 av biskop Esaias Tegnér. Man följde ritningar från 1836 av Axel Nyström med avvikelser beträffande korpartiet. Den typiskt nyklassicistiska kyrkan med sitt lanterninförsedda torn är välbevarad exteriört, men har i det inre genomgått flera radikala förändringar, främst i fråga om dekor och färgsättning.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med rundat kor i öster, torn i väster, sakristia i norr. Nyströms ritning visar rakslutet korparti med sakristia och förråd på var sida om det kvadratiska koret. Byggd i sten, spritputsad i gulvitt med fönsteromfattningar i slätputs. Kopparplåt på samtliga tak (ursprungligen spån).

EXTERIÖR - Entréer i väster och mitt på sydfasaden, bägge med lunettfönster ovanför. Torn med sluten lanternin, på Nyströms ritning öppen med galler, krönt av förgyllt kors.

INTERIÖR - Ljust och rymligt kyrkorum. Det vida koret har illusionistiskt arkitekturmålari från 1871 i form av parställda kolonner, marmorerade i mörkbrunt och grått, samt altaromfattning i form av trekopplade kolonner som bär rakt entablement, målat i mörkt blågrönt. Altartavlan är utförd av Gottfrid Kallstenius 1904. Det ursprungliga altarkorset nu placerat i vapenhuset. I korvalvet målning av Waldemar Lorentzon 1932. Altarring med gallerverk. Predikstolen är utförd efter ritning av Axel Nyström 1836 och har sentida färgsättning i rött, vitt och guld. Ursprungliga nummertavlor, krönta av lyror. Korbänkarna samt bänkinredningen i fyra slutna kvarter blev vid senaste renoveringen målade i kraftigt rosa, blått och grått, liksom läktare och orgel. Ursprunglig färgsättning gick i grått, grågrönt och guld. Orgeln är ursprungligen byggd av E och C Söderling, Göteborg, fasaden ritad av Gustav Blom Carlsson 1843 (smärre avvikelser i dekoren). Läktaren underbyggd med två rum intill ytterväggarna, så att mittparti och trappor lämnas fria. Modern armatur.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993