Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Pajala kn, TÄRENDÖ 92:1 TÄRENDÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Tärendö kyrka uppfördes av trä 1880-82 efter ritningar av Fredrik R Ekberg. Den är en långhuskyrka orienterad med koret och den tillbyggda sakristian mot söder och ett torn mot norr med lanternin. Fasaderna, främst tornets, är rikt artikulerade med snickeridetaljer. Frånsett smärre förändringar av tornet är exteriören välbevarad. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv. 1941-42 utfördes en omfattande ombyggnad efter ritningar av Bertil Höök. Arbetet avsåg främst interiören, som nu kläddes med träfiber. Den gamla predikstolen bibehölls. Bänkarna ombyggdes men förblev öppna. Även vissa andra delar av inredningen ombyggdes, andra utbyttes mot nya. Läktaren tillkom och erhöll senare en underbyggnad. 1969 ommålades interiören.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995-2000