Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalix kn, MORJÄRV 3:115 MORJÄRVS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET -Morjärvs kyrka är byggd på en hög, tallbevuxen sandås. Kyrkan är uppförd 1928 i trä i klassiserande stil efter Torben Gruts ritningar. Den har rektangulär plan med sidoställt torn och flackt sadeltak. Kyrkorummets tunnvälvda tak är indelat i målade kassetter, som tillsammans med väggarnas pilastrar präglar interiören. 1958 målades kyrkan om, konstnären Fritiof Erichson ledde arbetet. Kyrkan restaurerades 1975-76 under Bertil Franklins ledning, kyrkorummet återfick då sin ursprungliga karaktär och färgsättning.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Morjärvs kyrka är byggd på en hög, tallbevuxen sandås. Kyrkan är uppförd av trä. Planen är rektangulär med utskjutande vapenhus och sakristia. Det flacka sadeltaket är klätt med plåt. Vitmålad, stående träpanel täcker fasaderna, som har detaljer i grått. Det sidoställde tornet är byggt i tre etapper och är också klätt med vit träpanel.

Ett flackt tunnvalv av trä täcker kyrksalen. Det är målat som ett kassettak med gråa fält på gul botten. Väggarnas träpanel och pilastrar är marmorerade i vitt-blått, gult-rött. Golvet är av trä och kyrkan har en fast bänkinredning. Kyrkan restaurerades 1975-76.

Altarmålningen är utförd av Gerda Höglund.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998