Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ludvika kn, SAXHYTTAN 174:1 GRANGÄRDE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Grangärde socken utgör en vidsträckt bygd som präglas av skogar, myrar och sjöar samt av mindre odlingsområden i anslutning till de stora sjöarna. Socknen omfattade tidigare även Ludvika och Hörken. Kyrkplatsen är strategiskt förlagd mellan Bysjön och Björken, vid norra ändan av det stora sjösystemet som sträcker sig ner till Mälaren. Där löper även den uråldriga vägen mot Nås, Malung och vidare norrut, som också utgjorde en av pilgrimslederna till Nidaros i Norge. Bygdens ekonomiska utveckling och betydande ställning fram till 1800-talets mitt var också en följd av den omfattande järnhanteringen i området.

Föregångaren till bygdens kyrka anges härröra från ett offerhus uppfört över en källa i Gryt-änge, en byggnad som senare omvandlades till bygdens första kapell. Kapellbyggnaden flyt-tades så småningom till nuvarande kyrkbyn. Mot slutet av 1400-talet uppfördes en ny kyrko-byggnad, av sten, som utgör kärnan i nuvarande kyrka. Från denna period härstammar del av mittskeppet, motsvarande de två västliga travéerna. Grangärde kyrka är därmed i sina äldsta delar medeltida. Den bestod ursprungligen av en enskeppig byggnad. Kyrkobyggnaden hade sannolikt ett högrest sadeltak och invändigt ett trävalv (Fant, 1936). Under 1500-talet välvdes mittskeppet och troligen under samma sekel tillkommer tornet som omtalas först 1578.

Kyrkan helgades förmodligen åt S:t Olof, vars avbildning ännu är bevarad i form av en träfi-gur. Fram till 1555 var Grangärde en annexförsamling under Tuna

För kyrkans historik se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.