Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boden kn, HARADS 1:7 EDEFORS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Den tidigare kyrkan i Edefors brann ned 1918. Den nya kyrkan byggdes i traditionell stil. Kyrkan har rektangulär plan och en liggtimrad stomme. Fasaderna är klädda med vitmålad stående träpanel. Byggnadens spåntak är valmat och brutet. Det sidoställda, låga tornet kröns av en Spånklädd spira. Ingång sker genom tornets Södra sida. Långhuset har rektangulära Fönster. Kyrkorummet är helt träpanelat. Det klöverbladsvälvda taket har målade dekorationer utförda av Erik Jerkhe. Altaret är placerat i en rektangulär nisch.1969 inreddes sakristia och skrudkammare under läktaren. Vid en ommålning på 1950-talet fick kyrkan sin nuvarande färg exteriört, tidigare var den rödbrun.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Edefors kyrka har en stomme av liggtimme, planen är rektangulär. Fasaderna är klädda med vitmålad stående träpanel. Byggnadens spåntak är valmat och brutet. Det sidoställda, låga tornet kröns av en spånklädd spira. Långhuset har rektangulära fönster.

Kyrkan är invändigt helt träpanelad och täcks av ett klöverbladsvalv med målade dekorationer. Altaret är placerat i en rektangulär nisch, med ett ovalt, färgat fönster ovanför altartavlan. Rummet har en fast bänkinredning.

Altartavlan är utförd an arkitekt Waldemar Granlund. Korets glasmålningar är ett verk av Gösta Rönnbäck. Erik Jerkhe har utfört dekorationsmålningarna.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.