Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, ENVIKSBYN 11:15 ENVIKENS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kapellförsamling utbruten ur Svärdsjö 1671 (eget pastorat 1864). /&/ Ny huvudkyrka för församlingen, ENVIKENS NYA KYRKA uppfördes 1957 i Rönndalen, efter ritningar av arkitekt Sven Ahlbom.

ENVIKENS GAMLA KYRKA är timrad och består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och ett indraget torn i väster. Kyrkan uppfördes i allt väsentligt 1669-73, som den första på platsen (jfr byggnadshistorien Sv. K., vol. 9, 1920 och Ahlberg, 1996). År 1682 restes en klocktorn vid långhusets västgavel. Detta revs emellertid 1781 när långhuset förlängdes i väster och det befintliga tornet uppfördes under ledning av Olof Erson i Gopa.

Fasaderna är helt klädda med spån och rödmålade, även sadeltaket är spånklätt. De vitmålade spröjsfönstren har avfasade hörn upptill. Gaveltornet är försett med luckförsedda, rundbågade ljudgluggar och kröns av en vitmålad, fyrsidig lanternin med pyramidtak. Ingångar finns i väster och i söder genom vapenhuset.
Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv. Orgelläktaren i väster utvidgades 1872 då ny orgel tillkom, en gapskulle i norr är numera borttagen. Predikstolen på den norra väggen är tillverkad i Alfta 1672 och tillskriven snickaren Daniel Jönsson i Östansjö. Altarprydnaden består av kors med törnekrona och målad omfattning i klassicerande stil.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.