Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, HAMRE 1:8 DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Duveds kyrka uppfördes 1891 – 94 av byggmästare Lars Reinhold Bergström, Östersund. Ritningarna kom från Överintendentsämbetet och var signerade Gustaf Pettersson. Så när som på färgsättning och detaljer stämmer exteriören idag överens med arkitektens ritningar. Kyrkan restaurerades under åren 1926 – 27 efter ett program upprättat av arkitekt Anders Roland. Då ändrades färgsättningen både in- och utvändigt. Från början hade kyrkan en ljusröd exteriör men målades 1926 – 27 vit, en färg den har än idag. Vattenkastare i form av drakhuvuden togs bort och åtminstone en förvaras idag i tornrummet. Kyrkorummet var ursprungligen mörkt med brunfernissade väggar och bruna listverk. Vid restaureringen målades det i olika gråa nyanser medan korväggarna som klätts med fanér marmorerades i brunt. Bänkarna moderniserades och målades om med dekor på bänkfronter och gavlar. Pelare, predikstol, dopfunt och orgel marmorerades i grått med inblandning av andra färger. En ny altaruppsats, en målad triptyk med Kristus och två knäböjande änglar, utförd av Gabriel Strandberg ersatte den gamla. Samme Strandberg hade även stått för interiör måleri. Svängdörrar installerades i vapenhuset vilket också fanérkläddes och färgsattes i mörkt lila. Under 1952 installerades elbelysning och elvärme och troligtvis togs befintlig värmekälla bort vid samma tillfälle.