Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, KYRKÅS PRÄSTBORD 2:1 KYRKÅS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkås är en medeltida socken i en skogsrik trakt som tidigt koloniserades genom det nära läget till Storsjöbygden. Före år 1435 hette socknen Hjällsjö. Skogsbygderna i Jämtland drabbades hårt av Digerdödens folkminskning och socknen låg under en tid öde vilket kan vara förklaringen till namnbytet. Det närbelägna ödesbölet Elversböle, lämningarna efter en övergiven gård med fossil åkermark, vittnar om denna hårda period.

Det är oklart när kyrkan uppfördes. Den byggdes som en liten salkyrka med rakt avslutat korparti i öster. Denna kyrkotyp dominerade byggandet från 1200-talet och genom resten av medeltiden och användes frekvent även under 1600-talet. Prover som tagits pekar på att kyrkans tak restes under 1300-1400-talet.