Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, BÅRSLÖV 24:1 BÅRSLÖVS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Byggd år 1858 och fogad till den äldre kyrkans torn. Som byggmästare omtalas Anders Haf, vilken även utförde ritningarna. Hafs ritningar grundar sig på Carl Georg Brunius ombyggnadsförslag från 1852.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med absidial koravslutning inrymmande sakristia. Torn i väster, övertaget från den medeltida kyrkan. Huvudingång genom tornet samt separat ingång till sakristian i öster. På tornets nordsida en utbyggnad för en trappa upp till de övre våningarna.

Uppförd av gråsten med inblandat rivningsmaterial av sandsten från den äldre kyrkan. Putsad och vitkalkad. Tegeltak. På torn och sakristia koppartak.

EXTERIÖR - Byggd efter Hafs ritning och i princip oförändrad. Nuvarande portar tillkom 1955 som kopior av de ursprungliga.

INTERIÖR - Även beträffande interiören med dess låga kryssvalv följdes Hafs ritning, som i detaljerna återgår på Brunius. Skärmväggen mellan kor och sakristia med altare samt altarringen finns kvar. Det ursprungliga, förgyllda altarkorset är dock placerat fristående i koret. Nuvarande altarprydnad utgörs av en altartavla, "Jesus välsignar barnen", av Hugo Gehlin, utförd 1930. Predikstolen utan ljudtak är daterad 1598 och övertagen från den äldre kyrkan. Bänkinredningen, som delvis är ursprunglig, var från början målad i ekfärg. Orgeln och orgelläktaren tillkom 1884.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 1, Skåne och Blekinge. 1989.