Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hylte kn, JÄLLUNTOFTA 1:21 JÄLLUNTOFTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - På samma plats som den medeltida, på 1700-talet utvidgade kyrkan och med utnyttjande av delar av dess murverk, byggdes den nya kyrkan 1860-62. Beslut om nybygge hade fattats 1849, då ritning i nyromansk stil erhölls från ÖIÄ, signerad Fredrik Wilhelm Scholander. Ritningen följdes dock ej, utan byggmästaren Johannes Bengtsson, Bökhult, byggde en nyklassicistisk kyrka efter en nu förkommen ritning från ca 1850. Kyrkan blev helt lik den i Kållerstad, där han samtidigt var engagerad. Kyrkan är i sina huvuddrag oförändrad sedan byggnadstiden, både exteriört och interiört.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt korparti med sakristia i östra delen. Torn i väster. Ingångar i söder och väster. Byggd i sten, spritputsad i vitt med grå sockel. Torn- och lanternintak täckta med kopparplåt, långhusets södra fall med svart korrugerad plåt, på det norra kvarligger liksom på kortaket ursprungliga skifferplattor.

EXTERIÖR - Långhuskyrka med sadeltak, torn med svartmålad (ursprungligen vit) öppen lanternin med liten svängd huv och kors. Syd- och västingångarna har små lunettfönster. Stentrappor från byggnadstiden.

INTERIÖR - Trävalv i gråvitt, med taklist med tandsnittsfris i ljusockra. Den höga svängda träskärmen, som avskiljer koret från sakristian, pryds i det mittersta, högre bågfältet av Bengt Nordenbergs målning "Kristi uppståndelse", utförd 1863 som kopia efter F Westin. Skärmens ornament liksom nummertavlorna är skurna av Carl Lindqvist. Altarring med balusterdockor. Predikstolen, med liknande balusterdockor, är utförd 1861 av Joel Spits, Kållerstad. Fyra slutna bänkkvarter, de två västra kraftigt decimerade vid läktarunderbyggnad. Svängda korbänkar. Orgelläktare med gallerverk längs barriären, bröstningens ornament av spegelfabrikör Ivar Andersson, Halmstad, som även utfört annat måleri- och förgyllningsarbete i inredningen. Orgeln ursprungligen byggd 1877 av J Andersson, Långaryd. Lunettfönster i väster. Läktarunderbyggnad med släta väggar, lämnar de främsta kolonnstöden fria. Vapenhus i nära nog ursprungligt skick. Inredningen har en färgsättning i ljusgrått, gult, vitt och guld som svarar väl mot den ursprungliga färgsättningen.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993