Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, KROGSERED 1:16 KROGSEREDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - KROGSERED
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 586, 1900: 669, 1995: 310

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger nära Lyngsjön, invid korsvägen. Huvuddelen av bebyggelsen återfinns längs vägen, väster om kyrkan. Kyrkan ligger mitt emellan den i norr passerande Getån och Lyngsjön i söder. Socknen består till största delen av kuperade skogs- och sankmarker, med endast begränsade arealer öppen odlingsmark.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den medeltida kyrkans utformning är inte säkert känd, men den torde varit av trä. En träkyrka, av okänd ålder, revs när den nuvarande stenkyrkan uppfördes, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande, murade stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med rak östavslutning, en sakristia utbyggd på östgaveln, och i väster ett torn. Kyrkan uppfördes 1815-19, men eldhärjades 1924. Återuppbyggnaden efter den gamla planen, skedde efter ritningar av arkitekt Karl Martin Westerberg. Kyrkan stod färdig 1926.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är utvändigt vitputsad. Långhuset har sadeltak, och västtornet kröns av en flack huv och lanternin. Huvudingångar genom tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Det invändigt vitputsade kyrkorummet täcks av ett flackt kassetterat trätunnvalv. Den raka altarväggen artikuleras med kraftiga pilastrar. Inredning och inventarier är i huvudsak nyskapade 1924-26.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.