Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bräcke kn, TOMASGÅRD 1:100 HÄLLESJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Norr om kyrkans huvudingång står den åttkantiga spåntäckta klockstapeln byggd av Pål Persson i Stugun 1781. Den har en åttkantig bas, lökkupol och spira, precis som den klockstapel han byggde vid Håsjö gamla kyrka två år tidigare.

Klockstapeln byggdes långt före den nuvarande kyrkans byggnadstid då den gamla medeltida kyrkan fanns kvar, belägen norr om klockstapeln. På platsen där kyrkan stod har en minnessten rests efter att kyrkan revs 1873. Denna del av kyrkogården är den äldsta. Här finns gravvårdar av olika form, gjutjärnskors och enklare kors i järn samt stenvårdar från senare delen av 1800-talet. Kyrkogården har utvidgats mot både söder och norr i olika omgångar och är planerad med raka, korsande grusgångar och björkalléer. De äldsta delarna omges av en stenmur. Öster om kyrkan, som är orienterad med koret i söder, ligger minneslunden. Ett gravkapell uppfört i samma stil som kyrkan ligger rakt söder om kyrkobyggnaden.