Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, ÄRENTUNA 3:1 ÄRENTUNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Ärentuna kyrka är byggd omkring år 1300. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Söder om långhuset finns ett vapenhus och norr om koret ligger sakristian. Kyrkan har branta spåntäckta takfall. På avbildningar från 1600-talet ses en takryttare på långhuset. Takryttaren revs 1743. Kyrkan är byggd i gråsten med gavelrösten av tegel. Vapenhuset och sydportalen är beläget ovanligt långt åt öster. Gavelröstena på långhus, kor och vapenhus är försedda med vitputsade blinderingsnischer. Porten i vapenhuset har en spetsbågig omfattning i tre raka språng och en tjärad, panelad dörr. Vapenhuset har bevarat medeltida tjärade vindskidor med snidad dekor. Fasaderna i övrigt är slätputsade och avfärgade i ockragult. Långhus och kor har stora rundbågiga fönsteröppningar med svartmålade, blyspröjsade träbågar samt kopparbleck. Korgavelfönstret har bevarat sin medeltida form med svagt spetsbågig form och avtrappande omfattning. I långhusets västvägg finns en port med en medeltida järndörr. Sakristian har rektangulära fönster med järngaller på insidan. Vapenhuset byggdes troligen på 1430-talet samtidigt som långhuset välvdes.