Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlshamn kn, LÅNGEBODA 1:26 RINGAMÅLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Socknen bildades genom avsöndring från Asarums socken 1872.

Källor och litteratur, ett urval
Vård- och underhållsplan för Ringamåla kyrka 2008-10-13, Wikerstål Arkitekter AB, Helsingborg.
Kyrkobyggnader 1760-1860, Del 1 Skåne och Blekinge. Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 1989.
Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, Blekinge, band II Bräkne härad och Listers härad, William Anderson. 1926-194.
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008.
Blekinge. Landskapets kyrkor. red. Mariann Ullén, 2003. Sockenkyrkoprojektets landskapsrapporter, Riksantikvarieämbetet.