Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, VIKSTA 12:2 VIKSTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Viksta kyrka är belägen i Vikstaby, en välbevarad uppländsk bondby. Kyrkan omges av en bogårdsmur med två medeltida stigluckor.

Salkyrkan är uppförd i gråsten, rektangulärt långhus i fyra travéer varav koret utgör det östra, sakristia i norr och vapenhus i söder. Hela kyrkan är vitkalkad och har branta sadeltak. Långhusets gavelrösten är dekorerade med tegelblinderingar.

Långhuset, med kordel, har daterats till 1200-talets slut eller folkungatid, liksom dopfunten. Korets tvåfönstergrupp och den spetsbågiga sydportalen är ursprungliga. Sakristian är från samma period men uppfördes, av planen att döma, före långhuset. Valven slogs vid 1400-talets mitt, och kalkmålningarna tillkom 1503, enligt inskrift. Gavelröstena torde ha byggts om i samband med valvslagningen. Vapenhuset tillkom sist, det bemålades dock samtidigt som övriga kyrkan.

1761 upptogs nordväggens fönster. Kalkmålningarna överkalkades 1765, utom vapenhusets valvhjässa. 1880-91 genomgick kyrkan en restaurering, men 1932-33 skedde större förändringar och kyrkans interiör återfick många medeltida drag, bl.a. kalkmålningarna och korfönstren.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996