Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, SKUTTUNGE 11:1 SKUTTUNGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Skuttunge kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. De putsade murarna består huvudsakligen av natursten. Fönstren har rundbågig form. Såväl långhuset som sakristian täcks av sadeltak, tornet kröns av en huv med lanternin. Ingång till kyrkorummet sker genom tornets bottenvåning.

Kyrkan uppfördes troligen under 1300-talet, den trerummiga sakristian kan dock vara äldre. Under 1400-talet tillkom kyrkorummets stjärnvalv samt ett vapenhus, som revs i samband med att tornet uppfördes 1801-03. Kyrkan har även haft en takryttare, som togs ned 1745.

Fönstrens nuvarande form tillkom på 1760-talet, då kyrkan även erhöll ny takresning. Sedan tornet uppfördes i början av 1800-talet har i princip bara underhållsarbeten skett av exteriören. Interiören har främst gustaviansk prägel. I kyrkan finns även senmedeltida målningar - utförda 1460 av Andreas Erikson - som är överkalkade sedan 1700-talet. En av bilderna, ett "livshjul", togs fram vid en omfattande restaurering 1989.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996