Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Flen kn, DUNKERS KYRKA 1:1 DUNKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - DUNKER

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1406, år 1900: 1784, år 1995: 732

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den norra delen av sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger i en sluttning väster om sjön Dunkern. Dunkers välbevarade kyrkomiljö med prästgård, skola och klockargård utgör riksintresse

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Dunkers kyrka består av ett nästan kvadratiskt kyrkorum, ett smalare, rakt avslutat kor i öster, vidbyggd sakristia i vinkeln mellan koret och långhusets nordöstra vägg samt torn i väster. En ursprunglig korskyrka från 1200-talets andra hälft försågs under medeltiden, ovisst när, med sakristia och påbörjat torn. Tornbyggandet kom ej att fullföljas, men bottenvåningen nyttjades som vapenhus. Byggnaden omdanades till salkyrka 1737, då långhuset vidgades och erhöll samma bredd som korsarmarna. Denna ombyggnad avslutades 1740 i och med att det befintliga vapenhuset, i enlighet med de ursprungliga intentionerna, påbyggdes till torn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans nuvarande utseende är resultatet av de förändringar som följde i spåren efter 1809 års eldsvåda. Tornet försågs med lanternin; övriga byggnadskroppar är sadeltäckta. Rundbågiga fönsteröppningar genombryter de putsade murarna. Den ljusa och rymliga interiören nås genom den 1912 färdigställda portalen i tornet. Lika höga tunnvalv täcker långhus och kor; långhusets tunnvalv ganska flackt (före 1700-talets ombyggnad hade kyrkorummet murade valv, sannolikt senmedeltida). Förutom det pilastersystem från 1860 som omger altartavlan är väggarnas och valvets listverk tillkommet vid 1912 års restaurering. De öppna bänkarna tillkom 1912; i övrigt är den enhetliga inredningen huvudsakligen från 1860.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.