Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uddevalla kn, DRAGSMARKS KYRKA 1:1 DRAGSMARKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAM.ING 1995: DRAGSMARK
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 340, år 1900: 594, år 1995: 359

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, bildad omkring 1520 efter Dragsmarks klosters sekularisering.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid en å som rinner ut i Klosterbukten i Rörbäcke kile. Invid kyrkan ligger klosterruinen samt två gårdar i söder. Landskapet består av begränsade odlingsmarker i dalgångarna mellan Gullmarn och Koljö fjord. Dragsmark bildar riksintresse med lämningarna från klostret som grundades på 1200-talet av premonstratenserorden. Klostret räknades som en av de mer betydelsefulla i det medeltida Norge. Dragsmarks socken ligger sydväst om Uddevalla.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En visitation 1594 nämner en liten träkyrka intill klostret. Kyrkans byggnadstid är okänd men torde ligga mellan 1500-talets mitt och tiden för visitationen. Brann 1625.

II: Ny träkyrka uppfördes under de två följande åren efter branden. Kyrkan hade rektangulär plan, utan särskild markering av koret och vapenhus i väster. År 1697 anskaffades klocka och upphängdes i ett nybyggt torn ovanpå vapenhuset: "ett lijtet med kyrkan jämnhögt Torn Wid wästra Gaflen" beskrivs det på 1740-talet. Riven 1754.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Den nuvarande timmerkyrkan uppfördes efter ritningar av byggmästaren Johan Feigel och invigdes 1756. Kyrkan var då, liksom nu, en salkyrka med tresidigt avslutat korparti, men en fönsteraxel kortare. 1762 byggdes tornet. Sakristian var ursprungligen inrymd i korets östparti. År 1914 tillbyggdes en sakristia vid korets östvägg. Det befintliga, tresidigt avslutade korpartiet tillkom vid en ombyggnad 1925, efter ritningar av arkitekt Axel Forssén, då också den nuvarande sakristian uppfördes i norr.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Västtornet uppfördes ursprungligen med pyramidformad huv, vilken dock ersattes med spetsgavlar och spira i början av 1900-talet. Väggarna är av panelklätt trä och fasaderna indelade med lister. Huvudingången förlades till tornets sydvägg. De äldsta fönstren var små. Interiören täcks av ett välvt trätak med målningar från 1766 av Johan Henric Dieden. Samma år utförde han målningarna på läktarbarriären i väster Åren 1875-76 byggdes nytt innertak i kyrkan varvid målningarna skadades och blev påbättrade. Troligen fick taket sin nuvarande form vid denna tid. Då byggdes också den nuvarande, slutna bänkinredningen. Läktarunderbyggnad från 1980.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.