Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, HÖRNEÅ 8:4 HÖRNEFORS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Samhället Hörnefors ligger ca 30 km söder om Umeå, vid den vindlande Hörneåns utlopp i Kvarken. Från 1770-talet till 1902 fanns i samhällets norra del ett järnbruk med masugn och manufaktursmedja. Lämningar från den verksamheten finns ännu kvar, bl.a. i form av ett slaggberg, en damm och övervuxna kolbottnar, samt några byggnader. Tre av dem utgör lagskyddade byggnadsminnen; en brukskyrka, ett magasin och en arbetar-länga. Brukskyrkan uppfördes 1796, men byggdes kraftigt om ca 1850 och fick ny ytterpanel omkring sekelskiftet 1900. Kyrkan är en av de bäst bevarade kyrkorna inom Luleå stift från denna tid, i synnerhet interiören som uttrycker autenticitet och patina.