Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, HÖRNEÅ 8:4 HÖRNEFORS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Hörnefors kyrka står centralt i brukssamhället. Den uppfördes 1906-08 av byggmästarna Fredrik Hagberg och Erik Eriksson efter ritningar av Bror Almqvist och på bekostnad av Mo och Domsjö AB. 1913 överfördes kyrkan till församlingen. Denna långhuskyrka har brett mittskepp, smalare sidoskepp och sidoställt torn i norr samt en vidbyggd sakristia i söder. Murarna är av tegel med dekorativa inslag av granit och uppförda en blandstil av nygotik, jugend och nationalromantik. De dekorativa, ursprungliga muralmålningarna liksom altartavlan är verk av Vicke Andrén. Mittskeppet täcks av en öppen takstol. Koret och sidoskeppet har stjärnvalv. Förändringar av interiören vidtogs 1932 och omkring 1960 efter ritningar av Bror Almqvist respektive Jan Allpere. Ett varsamt återställande till ursprungligt skick ägde rum 1990 under VAB Umeå. Inredningen är till stor del ritad av Almqvist, både altaruppsats, predikstol, dopfunt, bänkinredning och läktare. Kyrkan är väl genomarbetad både i avseende på exteriör och interiör och utgör ett av de förnämligare byggnadsverken från denna tid.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1992-1999. Kompletterad 2003.