Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BUREÅ 6:21 BUREÅ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Bureå kyrka är naturskönt belägen på en udde vid älven i en mindre tätort. Den byggdes 1918-1920 av byggmästaren Johan Lagerkvist efter Fredrik Falkenbergs ritningar som en treskeppig kyrka i mörkrött tegel, med kor i söder och torn i norr med lökkupol och spira. Tornets bottenvåning fungerar som vapenhus. I öster står en vidbyggd sakristia. Långhuset är i det närmaste kvadratiskt och har höga, smala fönster med rundbågig form. Koret och sakristian har polygonala grundplaner. Takfallen över långhuset täcks av lertegel. Interiören är vitputsad med muralmålningar av Yngve Lundström. Långhuset täcks av ett treklöverformat valv klätt med träpanel. Sittplatserna består av fast bänkinredning i fyra rader. Koret har ett stjärnvalv. Altarskåpet från kyrkans byggnadstid och målat av David Wallin. När dörrarna är stängda, fungerar dess utsidor med målning från 1953 av Torsten Nordberg som altartavla. Kyrkan har bibehållit sin ursprungliga karaktär mycket väl.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995-1999. Kompletterade 2003