Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, S:T ÖRJAN 1 SANKT ÖRJANS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - S:t Örjans kyrka är byggd på Örjansberget av byggmästare John Sandberg efter John Åkerlunds ritningar. Kyrkan har en stomme av trä och tegel. Planen är rektangulär med en utskjutande församlingsdel i vinkel mot korpartiet. Fasaderna täcks av vit kalkputs. Sadeltaket är klätt med koppar och har en korsförsedd takryttare i väster. Långsidornas fönster är rektangulära, på västgaveln sitter ett litet rundfönster. Kyrkorummet har ett platt tak, klätt med brunmålad träpanel. Över sidopartierna, som skiljs från mittpartiet av pelarrader, är takhöjden halverad. Väggarna är vitputsade. Altaret är placerat i en rundbågsformad nisch. Kyrkan har fasta bänkar med lösa stolar längst fram. Golvet är av trä.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1997