Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mark kn, FOTSKÄL 7:1 FOTSKÄLS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FOTSKÄL

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 831, 1900: 1211, 1995: 662

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid vägkors i gles bebyggelse ca 350 m från Surtan. Kyrkan har ett högt läge i dalgången som är omgiven av skog. Skola och komministergård finns i närheten. Hembygdsgård uppförd 1865. Fotskäls socken ligger väster om Kinna.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Stenkyrka troligen av medeltida ursprung. Enligt inventeringsprotokollet 1828 (ATA) hade kyrkan 1804 blivit "tillbyggd, förbättrad och försedd med hvalf". Vad förändringarna innebar mer i detalj är inte känt. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga stenkyrkan uppfördes 1864 efter ritningar av arkitekt Edvard von Rothstein. Den består av ett långhus med femsidigt avslutat korparti, sakristia i norr och torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Nyklassicistisk, vitputsad exteriör med inslag av nygotik, livad av takgesims av trä och en krans av strävpelare runt hela kyrkan, mellan de stora rundbågsfönstren. Tornet har markerade hörnlister, lanternin med spira samt fyra hörnfialer. Portaler i väster och söder, varav den västra med goticerande vimperg. Kyrkorummet täcks av ett ursprungligt tredingstak. Konstnär John Hedaeus praktfulla målningssvit (bilder ur Jesu liv) från 1915 ger särprägel åt interiören. Kyrkans inredning är i allt väsentligt samtida med kyrkan. Vid Eiler Graebes restaurering 1954 ommålades interiören samt västläktaren utökades och underbyggdes.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Ett altarskåp från 1400-talet återinsattes i kyrkan 1997 efter att ha förvarats på Borås museum sedan 1914.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 /Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.