Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 BJÖRKE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Korets västparti – från 1200- talets början – är kyrkans äldsta bevarade del. Ursprungligen var koret försett med en absid i öster. Långhuset uppfördes vid mitten av samma århundrade. Omkring 1350 utfördes den kvarstående, rakslutna förlängningen av koret åt öster. Ett torn var uppenbarligen planerat att komplettera anläggningen, men något sådant kom aldrig till utförande. Istället har klockan hängts i en låg takryttare av trä på långhusets västra del.
Kyrkan har genomgått förhållandevis stora förändringar sedan medeltiden. En sakristia byggdes 1860, och samtidigt förstorades fönstren, korets väggar förhöjdes och vattentaken sänktes och täcktes med tegel. Även interiören ändrades. Ytterligare förändringar av såväl exteriören som interiören utfördes 1910-12, och under åren 1954-63 utfördes omfattande yttre och inre reparationsarbeten.