Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, TILLINGE 3:1 TILLINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Tillinge kyrka består av långhus med rakslutet kor, torn och vapenhus i väster samt sakristia i norr. Kyrkan har en lång och komplicerad byggnadshistoria. Dess nutida form är resultatet av ett flertal stora om- och tillbyggnader. Kyrkan var ursprungligen en romansk kyrka från omkring 1200. Delar av de äldsta murarna finns kvar mot norr och väster liksom tornet i väster. Omkring 1300 förlängdes kyrkan mot öster och förvandlades till en gotisk salkyrka. Samtidigt byggdes sakristian på norra sidan. Omkring 1614 breddades hela kyrkan då den byggdes ut mot söder så att den erhöll sin nuvarande bredd. 1745 byggdes tornet till på höjden och försågs med tegelblinderingar i medeltida stil. Ett slags nygotik alltså. På 1760-talet försågs kyrkans inre med tre kryssvalv som vilar på kraftiga murpelare. Samtidigt tillkom altaruppsats och altarring. Det är denna enhetliga interiör som fortfarande till stor del präglar kyrkan. Ungefär samtidigt tillkom ett nytt vapenhus söder om det gamla i tornets bottenvåning.