Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, LÅNGTORA 14:1 LÅNGTORA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Långtora kyrka är belägen på den så kallade Långtoraslätten, själva Långtora by ligger på en sluttning ungefär femhundra meter norr om kyrkan. Kyrkan har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Byggnaden är uppförd av tegel med vitputsade fasader, och täcks av ett spånklätt sadeltak. I långhusets fyra hörn finns snedställda strävpelare. Kyrkorummet nås via vapenhuset. Intill kyrkan står en klockstapel.

Den nuvarande salkyrkan uppfördes troligen under senmedeltiden. Till kyrkan hörde då en tvårummig tegelbyggnad från 1200-eller 1300-talet, som ursprungligen utgjort sakristia till en träkyrka. Den gamla sakristian revs i samband med att en ny sakristia uppfördes på korets östra sida 1826. Denna revs i sin tur 1953-55, och en ny sakristia byggdes i norr på den äldsta sakristians plats.

Kyrkans exteriör har alltjämt medeltida karaktär. Ursprungligen var dock tegelfasaderna blottade, med blinderingar i långhusets gavelrösten. I interiören lägger man främst märke till valven, där vissa konsoler utgörs av gubbansikten. Kyrkans medeltida korfönster, murat i tegel, togs fram vid en restaurering 1953-55 under ledning av arkitekten Nils Oelrich. Vidare fick altaret sitt nuvarande utseende, och viss ombyggnad skedde av bänkinredningen från tidigt 1800-tal.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996