Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, HOLM 1:1 HOLMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Holms kyrka är belägen mellan Lårstaviken och Gorran vid Mälaren.

Holms socken, som kan sägas vara landets minsta, var tidigare en ö. Kyrkan hör nära samman med Sjöö säteri och slott, vars ägare var patronus. Murrester av en medeltida kyrka ingår i den nuvarande. Inga inventarier från denna kyrka finns bevarade.

Kyrkan, uppförd i italiensk stil, har rektangulär plan och valmat sadeltak. Den anses vara ett verk av Mathias Spihler, som fanns på plats för att leda arbetena med slottets uppförande.

Av 1600-talskyrkan återstår i princip endast murarna, då kyrkan brunnit två gånger 1723 och 1822. Sitt nuvarande exteriöra utseende fick kyrkan efter branden 1822. Inredningen, med altarprediksstol, är från 1720-talet. Ny sakristia inreddes 1840. Kyrkan genomgick en omfattande reparation 1950 då den varit i det närmaste förfallen i många år och använts som sädesmagasin.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996