Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, SKÖNSMON 1:160 SKÖNSMONS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SKÖNSMON

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: -, år 1995: 3897

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbruten ur Skön som kapellförsamling 1883. Eget pastorat till 1947, sedan 1948 med Gustaf Adolf i Sundsvall.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger söder om Skön, som den tidigare var en del av, och väster om Alnösundet nordost om Sundsvall. Kyrkan ligger i tätorten.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Efter ritningar av Isak Gustaf Clason uppfördes en nygotisk kapellbyggnad 1888-89. Rektangulär, treskeppig byggnad i sten med tresidigt avslutat kor i öster. Sakristia i nordost och värmekammare i sydost. Torn i väster, omgivet av trapptorn. På kyrkans långsidor tre gavelutsprång.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Fasadputs i en gulvit ton och plåttak. Fyra små torn omger huven. Läktarvåning, öppen takstol, enkel inredning och ljusa träslag i samklang med kapellets karaktär. Vid resturering 1970 under ledning av arkitekt Nils Tesch, återställdes en del av den ursprungliga karaktär som förändrats vid renovering 1933. Orgelfasaden är ritad av Clason. Moderna glasfönster från 1970 i koret.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.