Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Färgelanda kn, BRÖTEGÅRDEN 1:85 M.FL. ÖDEBORGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: ÖDEBORG
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 745, år 1900: 1107, år 1995: 1066

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i Valbodalen i de södra dalbygderna och ingår i Valbodalens riksintresseområde (se Färgelanda). Kyrkan ligger vida synlig på en höjd i ett odlat landskap på gränsen mot ett kuperat skogsområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i söder samt torn i väster. I långhusets västra del återstår betydande partier av en medeltida gråstenskyrka. Dess ursprungliga planform är inte känd. Kyrkans vidare byggnadshistoria har ovissa inslag. Utformningen av korpartiet kan ha skett vid en ombyggnad redan 1699, men enligt andra uppgifter skedde detta först 1753. Västtornet tillbyggdes 1769. Vid en restaurering 1926, utförd av arkitekt Sten Branzell, försågs kyrkan med sakristia.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans oregelbundna murar är putsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar, sannolikt förstorade under 1800-talet. Såväl långhus som sakristia har skiffertäckta, avvalmade sadeltak. Det bastanta västtornet når endast något högre än långhusets taknock och kröns av en flack, skiffertäckt huv. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Kyrkorummet har framförallt sin prägel av restaureringen 1926, då dess välvda innertak tillkom och den fasta inredningen, däribland bänkkvarteren, förnyades. Altaruppsättning och predikstol, bägge 1700-talsarbeten, återfick då sin ursprungliga färgsättning.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.