Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Färgelanda kn, RÅGGÄRDS STOM 1:37 M.FL. RÅGGÄRDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: RÅGGÄRD
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 483, år 1900: 994, år 1995: 182

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i de södra dalbygderna knappt två mil sydost om Dals-Ed på en höjdsträckning i gränszonen mellan skog och odlad mark. Landskapet är kraftigt kuperat med bebyggelse och odling i de lägre liggande sprickdalarna. Kyrkan ingår i ett riksintresseområde som bl a omfattar det ålderdomliga kulturlandskapet samt tre höggravfält nordväst om kyrkan samt en äldre väg på åsen.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En träkyrka, av i övrigt okänd utformning, fanns troligen under medeltiden. Enligt uppgift riven omkring 1770. En ny kyrka, sannolikt belägen i närheten av den gamla, var då redan i bruk.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga träkyrkan har timrad stomme och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr samt torn i väster; ett mindre vapenhus i stolpkonstruktion finns i söder. Enligt kyrkans arkivalier uppfördes långhus, sakristia och västtorn i ett sammanhang 1734-36. Tillkomsttiden för det sekundärt anslutna vapenhuset är okänd.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan var tidigare spånklädd och rödfärgad och har vid okänd tidpunkt därefter erhållit den befintliga, vitmålade brädfodringen. Långhusets branta sadeltak är tegeltäckt medan det låga tornet kröns av en spånklädd huv. Ingångar via tornets bottenvåning och vapenhuset. Kyrkorummet har blottade timmerväggar och ett platt, brädslaget innertak. Vid restaureringen 1949-50 efter förslag av arkitekt Tor Engloo var målsättningen att avlägsna det sena 1800-och tidiga år 1900-talets nytillskott, för att istället framhäva interiörens ursprunglig skepnad. Ett enkelt altarkors från 1880-talet ersattes då med en äldre altaruppsats i kyrkans ägo, utförd av Karl Dahlström 1771.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.