Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, TRYSUNDA 1:2 TRYSUNDA KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Kapellet finns ute på ön Trysunda i Höga kusten i Örnsköldsviks södra skärgård norr om Ulvöarna. Trysunda fiskeläge ligger väl skyddat i en naturlig hamn i sydväst och tillhör urpsrungligen gävlebohamnarna utmed norrlandskusten. Först ca 1900 fick Trysunda fast boende befolkning.

Trysunda kapell ligger skyddat i det idylliska fiskeläget, välvårdat och välbevarat. Det är ett i raden av liknande enkla kapell i de fd gävlebohamnarna, jämförbart med bl. a. Bremön och det något större Lörudden i Medelpad och Marviksgrunnan på södra Ulvön. Det är ett av de äldre bevarade.

Fiskekapellet sannolikt byggt 1654. Idag tillhörande Nätra församling, tidigare har präster även från Själevads församling predikat här.

Träbyggnad med rektangulär plan, klockbärare/stapel mot västra gavelns södra del, mittstolpe i grovtimmer, sidostöttor, fyrkantig tornhuv över klocka, klädd med rundspån. På klockan inskription "Tresunna 1674". Krönande träklot och plåtvimpel.