Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, DANNIKE 1:56 DANNIKE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - DANNIKE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 484, 1900: 692, 1995: 873

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i radbyliknande bebyggelse på litet impediment i det smala odlingsstråket mot Rammsjön. Skogsbygd med ytterst småbrutet odlingslandskap koncentrerat till dalgångar. Dannike socken ligger öster om Borås.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Stenkyrkan består av långhus, halvrunt korutsprång, sakristia i norr och västtorn. Kyrkans byggnadshistoria är oviss. Av den medeltida stenkyrkan återstår av proportionerna att döma betydande delar i det befintliga långhuset. Om kyrkans salformade plan är ursprunglig eller resultat av en senare ombyggnad är inte känt. Korutsprånget samt sakristia och västtorn härrör från en om- och tillbyggnad 1909 efterritningar bearbetade av arkitekt Axel Lindegren.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriör och interiör präglas av 1909 års omdaning i nyromanik. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Västtornet har dubbla ljudöppningar och täcks av en plåtslagen huv. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Långhuset och korutsprånget avdelas i det inre av en välvd triumfbåge. Vid restaureringen 1932 efter förslag av arkitekt Allan Berglund gjordes flera ingrepp i 1909 års interiör: tredingstaket från 1909 ersattes med ett traditionellt trätunnvalv samt äldre inventarier konserverades och återuppsattes. Altaruppsatsen från 1656 härrör ursprungligen från Länghem, men förvärvades till Dannike kyrka 1835. Predikstol likaså från 1600-talet. Den öppna bänkinredningen från 1909 erhöll nya gavlar efter Berglunds förslag.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 /Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.