Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, LJUNG 1:9 LJUNGS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - LJUNG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1260, 1900: 1689, 1995: 785

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger strax väster om Ljungsbro på en markerad höjd söder om Motala ström och förkastningsbranten i norr. Den är förbunden med Ljungs gods genom en 500 m lång allé. Invid kyrkan ligger Kyrkskolan som ännu är i bruk (1999), jämte en äldre skolbyggnad som nu utnyttjas som bostad. Prästgården vid Rågårda. Miljön är av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkans utformning är inte säkert känd. Det förefaller troligt att den delvis fortfarande fanns kvar 1760. Broocman beskriver den då som uppförd av kalksten och med en medeltida inskrift i ett väggskåp i sakristiemuren. Vidare skriver han att tornet skadats genom vådeld. Kyrkorummet sägs vara mörk med små fönster, som vidgats 1722. Kyrkan förefaller ha eldhärjats under 1600-talet, men i vilken omfattning är inte känt. En korsarm skall ha tillbyggts i söder vid mitten av 1700-talet. Riven i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats.DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1795-98 av byggmästare Casper Seurling efter ritningar av byggmästare Nils Törnberg, bearbetade av Olof Tempelman vid ÖIÄ. Den består av ett rektangulärt långhus med en kvadratisk utbyggnad i öster, som innefattar ett grunt korutsprång och en bakomliggande sakristia, samt torn i väster. Under koret finns ett gravvalv för den Fersenska ättens medlemmar.

INTERIÖR OCH EXTERIÖR - Kyrkan brann redan 1807, tre år efter invigningen, men återställdes raskt. Den vitputsade exteriören, med rundvälvda fönsteröppningar, präglas ännu av det tidiga 1800-talets enkla klassicism. Långhus och sakristia täcks av sadeltak, västtornet av en korskrönt huv. Ljudöppningarna är spetsbågiga, ett för tiden ovanligt inslag. Ingångar i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkorummet täcks av ett flackt trätunnvalv med profilerad taklist. Senare restaureringar av större slag har genomförts 1893-99 (Agi Lindegren), 1936-37 (Johannes Dahl) och 1969-70. Vid det sistnämnda tillfället tillkom en läktarunderbyggnad och modernistisk färgsättning. Predikstolen skänktes 1723 till den gamla kyrkan. Ljudtaket tillkom 1897. Altartavlan utfördes av Pehr Hörberg 1803 och renoverades av konstnären efter branden. Orgeln är modern och gjord av Smedmans orgelbyggeri 1988. Den öppna bänkinredningen från 1897 ombyggdes 1937, men återställdes 1970 (nya gavlar).

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.