Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, BÖRSTIG 4:1 M.FL. BÖRSTIGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BÖRSTIG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: -, 1900: 821, 1995: 241

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Sandhem (Mussla) införlivad före 1540. Döve införlivad omkring 1550. Befolkningstal 1805: Inv. i Börstig uppdelade på Brismene och Kärråkra, fördelade enligt en grov uppskattning på 350 resp. 230 inv.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på gränsen mellan utmark och småbruten odlingsbygd på västsluttning ca 3 km väster om Ätran. Den välbevarade kyrkomiljön omfattar prästgård och skolhus. Börstigs socken ligger mellan Falköping och Ulricehamn.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Församlingens uppmätning av den gamla, raserade kyrkan jämte ett förslag till ombyggnad, visar en långsträckt salbyggnad med rakslutet korparti, stensakristia i norr och vapenhus av trä i söder. Sannolikt ingick då i väster alltjämt betydande partier av en stenkyrka från äldre medeltid. Vid omputsning 1933-34 av den befintliga 1800-talskyrkan, visade sig murverket till stor del bestå av återanvända, välhuggna sandstenskvadrar, varav två runristade. En ombyggnad av okänd omfattning omtalas 1679. Förslaget till ombyggnad antyder att avsikten var att spara delar av långhusets norra mur. Ingenting tyder emellertid på att intakta murpartier återstår av medeltidskyrkan. Ny kyrka uppfördes på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1823 består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti och sakristia i norr. Vapenhuset i väster är möjligen en senare tillbyggnad.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Den tornlösa kyrkans exteriör är enkel med vitputsade murar under sadeltak, varav långhusets valmats såväl i väster som öster. Stickbågiga fönsteröppningar. Ingång i väster samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkorummet täcks av ett brädvalv med profilerad taklist. Interiören har förändrats vid ett flertal genomgripande restaureringar, bl.a. 1900 och 1933-34, vid det senare tillfället efter förslag av arkitekt Axel Forssén. Altaruppsats och predikstol är enkla arbeten i senbarock från 1700-talet (predikstolen från 1730). Ny bänkinredning förvärvades 1900, men ombyggdes i samband med Forsséns restaurering.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 /Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.