Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KONSULENTEN 1

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Tillbyggd småstuga från slutet av 1940-talet beläget i ett småstugeområde i den sydvästra delen av Hökarängen. Kvarteren är grupperade inom en slinga med matning från norr. I områdets mitt finns sparad naturmark med grusade gångvägar. Området omges av naturmark och i norr finns ett angränsade lamellhuskvarter.
Småstugan är från 1947 av typ XIV från Stockholms stads fastighetskontors Småstugebyrå. Se även historik under anläggningens byggnader. Huset ligger på en huvudsakligen plan trädgårdstomt med gräs och mindre träd samt buskar innanför stödramar av slipers. Entrégången är belagd med betongplattor och garagegången är asfalterad. Mot gatan finns en häck. Mot nordost står en bod av trä med ett långt neddraget pappklätt sadeltak och med fasader av rosa locklistpanel.