Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, FÖRSÄLJAREN 2

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Småstuga från slutet av 1940-talet beläget i ett småstugeområde i den sydvästra delen av Hökarängen. Kvarteren är grupperade inom en slinga med matning från norr. I områdets mitt finns sparad naturmark med grusade gångvägar. Området omges av naturmark och i norr finns ett angränsade lamellhuskvarter.
Småstugan är från 1947 av typ XIV från Stockholms stads fastighetskontors Småstugebyrå. Se även historik under anläggningens byggnader. Huset ligger på en trädgårdstomt med en bergssluttning i bakkant och plan gräsmatta i framkant. På tomten finns buskar och mindre träd. Entré- och garagegång är belagda med betongplattor och mot gatan finns en låg häck.