Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AFTONRODNADEN 1 SKÖNSTAHOLMSSKOLAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Låg- och mellanstadieskola från mitten av 1950-talet beläget i Veckodagsområdet, ett lamellhusområdet från samma tid, i den nordöstra delen av Hökarängen. Inom anläggningen finns fem byggnader; en skolbyggnad med klassrum, bibliotek, expedition och personalutrymmen, en matsalsbyggnad, en byggnad med slöjdsalar, gymnastikhall samt en byggnad som inrymmer fritids och dagis. På tomtens västra del ramar den vinkelbyggda skolbygganden in en asfalterad skolgård med en sandbelagd lekyta samt växtlighet av björk och tall och partier med berg i dagen. Den södra delen av skolbyggnaden inrymmer en bostad ursprungligen en vaktmästarbostad, som på baksidan har en gård med trädgårdskaraktär. På den östra delen av anläggningen ligger den vinkelbyggda dag- och fritidshemsbyggnaden som ramar in en asfalterad gård. I det sydöstra hörnet finns en grusplan. Inom skolområdet finns några mindre bodar och förråd. Norr om gymnastikbyggnaden finns en fornlämning i form av en stensättning.