Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, OKOME 4:11 OKOME KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
I nordost finns en EKONOMIBYGGNAD uppförd av stående rödmålad lockpanel, vita knutar och vita vindskivor, enkel cementgrund, sadeltak med skorsten samt betongtegel, 2-luftsfönster med vitmålade bågar. Uppförd 1989, med arbetsgård och jordupplag. När byggnaden uppfördes revs en äldre förrådsbyggnad, belägen något söder om den befintliga.

KYRKOGÅRDEN
Huvudingången är placerad i väster med höga smidesjärngrindar i svart kulör. De kröns av kors i smide och har kraftiga grindstolpar av murad rund sten, grå fog. Överst ligger en stenhäll med smidesjärnslykta med koppardetaljer samt klart glas. Muren är murad av sten. I väster buktar muren in mot grinden, annars är den rak. Ingångar finns även i N och S med mindre grindar i lika utformning som i väster. Även här buktar muren. I öster finns ett enkelt trästaket som ramar in kyrkogården. En del träd växer både i muren, där den huggits upp för träden, samt utanför och innanför muren. Även i öster finns trädrader.

Fram till kyrkans huvudingång i väster leder en gång med rektangulära stenplattor av dansk sjösten. Sedan leder smala grusade gångar runt kyrkan och ut till grindarna i N och S. Längs gångarna finns smala svarta lyktstolpar med glaslyktor. Gravvårdarna är placerade från N-S och vid huvudingången finns en äldre gravvård med järnstaket från 1895 annars är gravvårdarna enkla, några få järnkors och singelgravar finns.

I sydost finns också en senare tillkommen kyrkogårdsdel med gravvårdar och lägre buskpartier. Dessutom finns i söder vid ingången ett par äldre stenhällar från 1700- och 1800-talet. Vid kyrkans sydöstra hörn finns en del där vattenkannor, spadar, vaser förvaras.