Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BÄSINGEN 2 M.FL.

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Fristående smalhus från slutet av 1940-talet i kvarteren BÄSINGEN, TOFTAN och ÅMÄNNINGEN. Kvarteren ingår i ett större sammanhängande smalhusområde med individuellt utformade hus. Husen ligger längs en säckgata på en bergig ås. Mot nordöst angränsar anläggningen till ett grönstråk i en dalgång. Mot väster skiljer naturmark husen från intilliggande smalhusområde. Mot söder begränsas kvarteren av Åmänningevägen. Husen i kvarteret Framför husen finns gräsbevuxna förgårdar med buskar och enstaka lövträd. Husen har förändrats i varierade grad exempelvis genom tilläggsisolering, utbyte av fönster samt utbyte av balkongfronter och räcken.