Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lerum kn, ALMEKÄRR 3:346 M.FL. HILLEFORS GRYNKVARN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hillefors grynkvarn ligger i miljö med magasin, garage, bostadshus hönshus, stall, vedbod, sågbyggnad, benstampsbyggnad och dammanläggning. Anläggningen ligger mellan järnväg och den parallellt gående landsvägen på ena sidan och Säveån och dess trädkantade strandbrinkar på den andra sidan.

Säveåns vattenflöde för el-produktion i det intilliggande kraftverket. Således kan grynkvarnen inte köras i nuläget

Hillefors Grynkvarns Museiförening, bildad 1985, sköter anläggningen som idag fungerar som ett museum.

BYGGNADSBESKRIVNING
På en grund av natursten, en våning hög, är Hillefors Grynkvarn uppförd av rött tegel vinkel. Byggnaden är i övrigt både två- och trevånigar hög. Taket är belagt med röd bandplåt, lertegel och korrugerad plåt.

De flesta fönster är rundbågiga och småspröjsade.

En hög fristående skorsten står intill.

Trärännan till turbinerna är delvis i mycket dåligt skick. Den lilla turbinen är bortplockad och mycket rostangripen. Den stora turbinen sitter kvar på sin ursprungliga plats men är också den rostangripen då trärännan inte är vattenfylld.